Курсът “Социални мрежи” във Факултет по математика и информатика на Софийски Университет

Участвам в избираем курс във ФМИ и днес мина първата ми лекция.

Курсът се казва “Социални мрежи” (официално “Теория на мрежите”) и основната му цел е да запознае студентите с Facebook, Twitter, LinkedIn и други от гледната точка на разработчиците на софтуер.

В него ще бъдат обяснени понятия като социални медии, семантични мрежи и други, но основната му цел е да покаже как се разработват приложения за основните социални мрежи.

Най-популярният програмен език в тази сфера е PHP, а база – MySQL.

Моята задача беше да запозная студентите с SQL като език и MySQL като сървър.

Сайтът на курса е http://socialnetworks.dev.bg/

Лекцията е тук: Databases 101 with MySQL.

2 thoughts on “Курсът “Социални мрежи” във Факултет по математика и информатика на Софийски Университет”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.