Малко за ориналните неща

Покрай празниците имах достъп до телевизор и гледах
новините по една от популярните български телевизии. На финалните
надписи пишеше нещо като "Гардероб" и отдолу имаше логото на една
марка за дрехи. Марката е българска. Спомням си как бях чел едно
интервю за тази марка и собственичката обясняваше как тази марка
има 200 годишна история започнала в Италия. Оказа се, че марката е
замислена преди не много години и името идва от галеното
наименование на нечий наследник близък до собствениците. Толкова за
автентичността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.