Хриси

Хриси има два партишъна: един logical, на който е инсталирана операционната система, след него има един primary партишън с данни.

MBR сочи към втория, затова там са ntldr, ntdetect.com и boot.ini, сега ще ги сложа тук. (hrisi_boot)

Вероятно й е свършило дисковото пространство и е замазала файловете и затова не е буутвало (NTLDR is missing грешка).

Сега системния драйв е почистен от инсталатори и има достатъчно празно пространство.

Ако сега нещо се скапе, отивам на ntldrismissing.com, правя си буутъбъл флашка и качвам новите файлове.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.