АКО СИ СВИДЕТЕЛ НА ПТП

С УЧАСТИЕ НА МОТОЦИКЛЕТИСТ

Лекция, прочетана на конференция на инструктори

по безопасно управление на мотоциклет в Рочестър,  Миннесота

  

 

Сътрудниците от "бърза помощ" наричат първият час след произшествието "златният час" в  смисъл, че пострадалите в ПТП имат най-голям шанс да оживеят, ако са транспортирани до операционната маса в продължение на един час след произшествието. Естественно, с транспортирането и лечението на пострадалият трябва да се занимават само квалифицирани медици, но до момента на тяхното идване на мястото на трагедията ние, неквалифицираните мотоциклетисти, също можем да помогнем на пострадалият.

На местопроизшествието количеството на адреналина в кръвта на очевидците превишава всички разумни норми, затова поне един човек трябва да остане спокоен и де не се поддава на паниката и и всеобщият ужас, колкото и да е трудно това. На това лекторите особено наблягаха и постоянно повторяха:

ОСТАНЕТЕ СПОКОЙНИ… НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ЕМОЦИИТЕ… МИСЛЕТЕ!

Първото нещо което трябва да направите след пристигане на местопроизшествието е да поемете дълбоко въздух няколко пъти. Това ще ви помогне да съхраните спокойствие. Лекторът  каза, че пожизнено има имидж на"лош байкер", и ако той, както и всички останали, се хване за главата, тича в кръг и извършва необмислени постъпки, това на никой няма да се стори странно – така се държат всички в този момент. Но е важно това да се избягва и да не се създава паника на местопроизшествието.

Идеята на психологическото ръководство се състои в това, че, като правило, хората, виждайки кръв и ранени, в ужас от своето безсилие и желаещи накак да помогнат, безропотно ще изпълняват указанията на този, който външно остане спокоен, контролира ситуация  по което е видно, че той знае, какво прави. Ако вие също размахвате ръце в състояние на афект и не  контролирате своите постъпки и думи ще се получи така, че ВСИЧКИ неорганизитано ще тичат в кръг и ще губят ценно време. 

Целта на семинара е да ни предостави основни знания и инструкци за действие в случай на ПТП с участие на мотоциклетисти. На нас се пада ролята на този най-спокоен свидетел, който е дошъл на мястото на произшествието преди колата на бърза помощ и знае какво да прави, за да не се влоши състоянието на пострадалият. Посочените по-долу инструкциии в известна степен са стандартизирани и подлежат на адаптация в конкретна ситуация.

    На презентацията са разгледани следващите етапи:

-  Приближете се до пострадалият, говорете му, общувайте с него, убедете го, че всичко ще е     наред – това е важно!     

-  Осигурете бзопасността на мястото на произшествието.

-  До пострадалият да стои постоянно най-добре подготвеният в медицински аспект очевидец. Ако пострадалият е в съзнание – поддържайте го и го успокоявайте с разговори.

-  Три важни въпроса.

-  Ако пострадалият може нормално да диша, НЕ СВАЛЯЙТЕ ШЛЕМА!!!

-  Ако дихателните пътища са блокирани или пострадалият няма признаци на дишане – процедура по сваляне на шлема.

-  Веднага след визуалната оценки на степента на травмите извикайте бърза помощ.

-  Какво да кажете на оператора по телефона.

-  Какво може да потрябва на пострадалият – рзаберете от оператора.

-  По възможност запишете данни от пострадалият с неговите думи.

-  Огледайте пострадалият за признаци за наличие на травми.

-  Личните предмет е по-добре да не се пипат.

-  Назначете един от присъстващите на всеки 5 минути да измерва пулса и писменно да го регистрира.

-  Назначете един от присъстващите на всеки 5 минути да записва и активността на дишането.

-  Следете за признаци на започващ шок.

-  Прекратете кръвотечението с помощта на стерилни превръзки, ако има такива.

-  При повредени бедрени кости и открити счупвания (най-характерни при сериозни аварии с мотоциклисти) спрете кръвта от раната или ограничете загубата на кръв.

-  При пристигането на колата на бърза помощ.

-  В болницата.

-  Общуване с пътната полиция.

-  Благодарности.

-  Няколко допълнителни забележки.

-  Резюме: четири най-важни точки.

1)  Приближете се до пострадалият, говорете му, общувайте с него, убедете го, че всичко ще е наред – това е важно!

 

След падане всеки мотоциклетист като минимум се намира в състояние на смущение, премесено със страх. Често той даже не знае и не разбира какво е станало и по какъв начин е паднал. Той може да е разсеян, отнесен, и в неговата глава има само една мисъл – как е  мотоциклета? Важно е да го убедите, че с мотоциклета всичко е наред, за да не се движи или да не се опитва да се добере до него. Лектора предлага като един вариант да кажете на  попадналият в авария мотоциклетист исината: - че той е катастрофирал, че е нежелателно сега да се движи и да се представите. Психологически му е важно да знае с  кого общува в този момент! Трябва да го убеждавате, че скоро ще дойде колата на бърза помощ (при това задължително проверете, че действително някой се е обадил!). Ако твоя прякор е нещо от рода на Chainsaw или Megadeath, кажете на пострадалият, че сте просто Джон.)

Бъдете внимателен в разговорите и изказванията си, докато сте близко до пострадалият, дори ако ви се струва, че е в  безсъзнание. Работата е в това, че звуците се възприемат и от хора в безсъзнание, така че моля, без фрази от пода на: “ Край, той няма да оцелее, може и да не викаме лекар" или "М-да-аа, случва се и това, а той добре се е потрошил". Всичко това са  ненужни емоции, които могат да бъдат регистрирани от пострадалият и няма да доведат до нищо освен до вреда. Това, КАК  произнасяте фразите е не по-малко важно, от това, КАКВО произнасяте. Говорете по-тихо, останете спокойни, поне външно – това ще помогне за намаляване на общата паника.

2) Факторът безопасност на мястото на произшествието.

Мястото на произшествие винаги е наводнено със случайни свидетели и зяпачи и представлява голям бардак. Затова е необходимо да осугурим безопасността наоколо. Ако помагате на пострадал, лежащ по средата на сляп завой и от него излиза камион (естественно, не очакващ такова развитие), едва ли ще имате шанс да спасите падналият мотоциклетист - а може би и себе си.

a. Движение в зоната на ПТП

Ако наоколо има хора, неко няколко човека да отидат с ярки предмети в ръце в противоположни страни, за да регулират транспортният поток , особено на участъци без видимост, където  на нищо не подозиращите водачи может да не им стигне времето за своевременно пълно спиране.

b. Разливане на опасни течности (бензин, масло, спирачна течност)

Хората ще се подхлъзват, а автомобилите… Сами разбирате. Особенно лошо ще бъде, ако на локвата масло се подхлъзне персонала на Бърза помощ, пренасящ пострадалия на носилка. Или отстранете локвата, или забележимо оградете разлива.

c. Високоволтови кабели

Ако при ПТП са повредени стълбовете на високоволтови кабели, падналите кабели могат да затруднят автомобила на Бърза помощ. Ако мислите, че на падналите кабели има напрежение и те се намират в непосредственна близост до зоната на ПТП, едновременно с позвъняването на Бърза помощ  позвънете и в подстанцията, за да изключат аварийният участък. Това трябва да стане преди идването на Бърза помощ, за да не се губи ценно време.

d. Пожар

Пушещите хора могат в състояние на стрес случайно да изпуснат цигарата и да причинят пожар. Помолете ги да не пушат или да се отдалечат от мястото на произшествието, особенно от разливане на бензин от легналият мотоциклет. Такива неща се забравят в стресово състояние на мястото на ПТП.

e. Зона за безопасност

Назначете няколко дежурни в непосредствена близост до мястото на произшествието, които да помагат за отклоняване на потока, да показат на медиците и другите лицам разливите на ГСМ.

3) До пострадалият трябва постоянно да дежури най-осведоменият в медицински аспект.

Най-образованият медицински човек през цялото време трябва да е до пострадалия, който, намирайки се съзнание силно се нуждае като минимум в психологична помощ. Ако пострадалият лежи на на земята, то дежурният трябва да седи до главата му и да я поддържа за да не се движи излишно. Трябва да се предполага, че мотоциклетиста най-вероятно има гръбначни травми, затова всяко невнимателно движение може да доведе до парализа. Дежурящият трябва да  изпълнятва показаният по-долу цикъл от процедури на всеки 5 минути до пристигането на квалифицирана помощ:

Спешност. Опитайте се да определите, дали травмите са сериозни или не. Ако не сте уверен, квалифицирайте травмите като сериозни. Виж точка 6 – диагностика на травми.

Достъп на въздух. Какво може да затруднява дишането на пострадалият? Пръст под шлема, нешо в гърлото? Тези предмети е необходимо спешно да се извадят по възможност без да се сваля шлема.

Дишане. Пострадалият диша ли? Определя се с вслушване, наблюдение на гръдният кош, огледалце- ако се запоти поставено пред устата и др. Ако няма дишане, веднага (!) свалете  шлема, но само ако е необходимо, и започнете процедура за изкуственно дишане.

Кръвообращение. Отначало проверете пулса на гърлото, после на китките. На гърлото пулсът се проверява на сънната артери до адамовата ябълка, от всяка страна. Проверяйвате го с показалеца и средният пръст.

Ограничете движенията на врата. Подложете нещо под главата на пострадалият и я фиксирайте така, че да не може да я мести. ПРИ ВСЯКО ПТП С УЧАСТИЕ НА МОТОЦИКЛЕТИСТ СЕ ПРЕДПОЛАГАТ ТРАВМИ НА ГЛАВАТА. ПРИ ВСЯКО ПТП С УЧАСТИЕ НА МОТОЦИКЛЕТИСТ СЕ ПРЕДПОЛАГАТ ТРАВМИ НА ГРЪБНАКА. Това е важно условие, дори той да казва, че може напълно нормално да движи главата си. При разговор с пострадалия се постарайте да направите така, че той да не се вълнува силно: "Ти просто падна с мотоциклета, всичко ще е нормално, но е важно, сега да не се движиш. Казвам се ... и ше съм до тебе докато дойде лекар”. Може да говорим, но не си движи главата. Скоро ще дойде лекар" и т.н.

Oще вденъж – леко отклонявайте всички опити на пострадалият самостоятелно да се движи.

4) Три важни въпроса

Задайте на пострадалият три въпроса и запишете неговите отговори;

* Кой си?

* Къде си?

* Кое време на денонощието сме?

(Може вместо това да го попитате, кой ден от седмицата е. Трябва да се има прдвид, че много хора даже в нормално състояние не могат да отговорят на този въпрос, без да погледнат календара.)

5) Ако пострадалият  може да диша нормално, НЕ СВАЛЯЙТЕ ШЛЕМА!!!

Ако пострадалият действително е получил травма на гръбнака, сваляйки шлема, може само да влошите положението. Единствената причина, поради която е необходимо да свалите шлема е ако са блокирани дихателните пътища и нямат друга възможност да ги почистите, или ако е  необходимо спешно да се направи изкуствено дишане.

Настоящата методика се препоръчва от Американската колегия на хирурзите, специализираща гръбначни травми. За провеждането и са необходими двама души.

Свалете очилата и отпуснете/откачете ремъка на брадата. Единият човек е отстрани до главата на пострадалия, а другият - непосредственно зад главата на пострадалия.

Седящият отстрани на главата на пострадалия провира едната си ръка под шлема и фиксира тила на пострадалия, в основата на главата (непосредственно на главата, а не на шлема!). Другата ръка фиксира под шлема на брадата/челюстта на пострадалият. По този начин той ще поддържа главата и ще предотврати движенията и затова е важно добре да я хване. Така ще предотврати удара и в земята, когато се свали шлема.

Когато главата е фиксирана, другият човек,седящ зад главата на пострадалият, започва бавно да издърпва шлема назад. Най-сложно е свалянето на интегрален шлем: в този случай трябва да се следи носа, ушите, брадата и обици/халки да не се закачат за шлема.

Веднага след свалянето на шлема подложете под главата на пострадалият сгънато яке или нещо меко! Ако има възможност, трети човек трябва да стои с готова подложка за главата.

След завършване на процедурата човека стоящ зад пострадалия продължава да осигурява фиксацията на главата.

ЗАПОМНЕТЕ: ШЛЕМА МОЖЕ ДА СЕ СВАЛЯ САМО АКО НЯМА ДРУГ ИЗХОД!!! В противен случай оставете шлема на главата на пострадалият до пристигането на бърза помощ".

6) Веднага след  визуалната оценка на степента на травмата се обадете на бърза помощ.

Веднага след бегъл оглед на мястото на произшествието, осъзнавайки мащаба и степента на сериозност на ПТП и броя на пострадалите трябва да се обадите за помощ. Помнете, че един автомобил най-често е оборудван за превоз само на един сериозно пострадал.

Важно е да рзберем, че ние като непрофесионалисти, не можем адекватно да оценим степента на нанесените травми и това което ни се струва несериозно, може да коства живота на човека, или обратно. Не поемайте отговорността да решавате степента на увреждания, когато не сте специалисти.

1. Случило се е  ПТП с участие на мотоциклетист

2. Нужна е помощ

3. Броя на пострадалите (и степента на травмите). Няколко пострадали могат да имат тежки травми, затова да е необходима по линейка за всеки. Важно е колкото може по-точно да се опише картината на произшествието на оператора. Ако броя на линейките се окаже недостатъчен, това ще е сериозен проблем.

4. Точното място на произшествието. Ако има наоколо местни хора, те най добре могат да опишат местността

5. Не прекъсвайте разговора първи! Трябва да дочакате сигнала на оператора! Диспечерите са  преминали подготовка и знаят, каква информация и в какъв ред да задават въпросите си. Докато се намирате в контакт с тях не затваряйте телефона!

Ако имате основни медицински познания или знаете, какво конкретно медицинско или друго оборудване ще трябва на лекарите или спасителите при оказване на помощ на мястото на произшествието, обезателно кажете това на диспечера;

Хеликоптер?

В отдалечените или планински райони може да няма медицинска служба, готова да приеме сериозно травмирани хора, и може да възникне необходимост за транспортирането им в централна болница. По-добре е да споменете това и да се презастраховате, отколкото после да кършите ръце, знаейки, че  хеликоптерът е бил готов, но никой не го е повикал.

Да се обаждаме ли на противопожарната служба(пожар на мястото на ПТП)

Хидравлични спасителни инструменти?

Друг инструмент, който по ваше мнение може да потрябва?

Ако има повреди по електропреносната мрежа, съобщи за това.

7) По възможност документирайте данни от пострадалият с неговите думи (По възможност по-рано, може да загуби съзнание).

До пристигането на бърза помощ запишете точните данни на пострадалия. Това може да помогне, ако той загуби съзнание. Нужни са тези данни:

* Пълното име

* Близки хора (+ телефон или адрес)

* Възраст, дата на раждане

* Кръвна група, ако той я знае, или името на неговият лекар

Ако имате време и възможност, трябва да изясните следната информация за пострадалия (тя ще е много полезна на лекарите):

Запиши всички отговори и отдели особено внимание на механизма на получаване на травмите. При наличието на тези сведения на лекарите ще е по-лесно да се ориентират в ситуацията и да разберат какви скрити травми да търсят. Мотоциклетиста просто е паднал настрани и се плъзнал по асфалта? Прескочил/прехвърлил се е през кормилото? Ударил  ли си е главата в нещо? Ако е прехвърлен през кормилото, огледайте мотоциклета и търсете повреди на резервоара и кормилото, които могат да свидетелстват за травми на гърдите, корема или слабините. Всичко това ще помогне на лекарите.

8  Личните предмети е по-добре да не се пипат.

Не пребърквайте пострадалия и не ровете из вещите му. Не ви трябва да знаете за неговата застрахователна компания, за това има други хора. Ако по някаква причина се налага да търсите нещо в неговите вещи, се постарайте да има свидетел! Ако пострадалият е в съзнание и не иска да го правиш, не рови из нещата му.

Но пръстите му могат да подпухнат и ако има пръстени е желателно да се свалят. Но и в този случай е абсолютно необходимо да получите съгласито на пострадалия, ако е в съзнание. Също е добре да има свидетел.

9) Назначете един човек на всеки 5 минути да засича и записва  пулса.

На всеки пет минути засичайте и записвайте пулса и часа на измерване. Не напипващият се пулс на китката е  признак за шоково състояния .

- Назначете един човек на всеки 5 минути да засича и записва  дихателната активност.

Както и пулса, на всеки пет минути проверявайте и записвайте дихателната активност. Най-надеждният метод е да положите ръката си на гърдите на пострадалия. Естествено, ако пострадалият е  жена,  по възможност доверете се за тази процедура на друга жена.

Старайте се да направите така, че пострадалия да не разбира че проверявате неговата дихателна активност. Ако го разбере, може преднамерено да измени честотата на дишането си.

 Описвайте характера на дишането: учестено, недълбоко, хълцащо, с хрипове, затруднено, нормално и т.н. Даже ако не знаете точно как да го определите- пишете със свои думи. Това също ще помогне на лекарите да направят извод за травмите.

10) Следете за признаци на започващ шок.

За признаците на шока на лекциите се говореше малко, с изключение на това, че при шок човек обикновенно губи пулса на китката. Лектора каза, че във всички случаи човек умира от шока, а например, не от куршума попаднал в него. Смъртта винаги настъпва от шока, предизвикан от  попадането на куршума в жизненно важни органи.

Признаци на шок:

1. Пострадалият не може отчетливо да отговори на трите основни въпроса (Кой си? Къде си? Кое време е?)

2. Бледна, хладна, отпусната, отекла кожа

3. Лош приток на кръв в капилярите. За проверка натиснете с пръст участък от тялото така, че  кожата явно да побелее. Тя трябва да порозовее за около 2 секунди. Ако това време е повече – това е лош признак.

4. Радиалният пулс (на китката) не се напипва, но има пулс на сънната артерия.

Ако започва шок, малко можем да направим, но все пак от нашата помощ може да има полза:

1. Убедете се, че нищо не пречи на дишането.

2. Отпуснете дрехите, затрудняващи дишането.

3. Разговаряйте с пострадалият!!!

4. Поддържайте го затоплен (но не го прегрявайте).

5. Повдигнете краката му така, че да са на 15-20 см по-високо от тялото.

Но само в случай, че сте абсолютно уверени, че няма травми на гръбнака. Само на ваша отговорност!

6. Намалете кръвотечението или поне не му давайте да се усили.

Това е очевидно. Със загубата на кръв вероятността за шок се увеличава.

7. Фиксирайте местата на счупване.

Това ще намали болката и ще помогне за намаляване на загубата на кръв от раните.

11) Спрете кръвотечението с помощта на стерилни превръзки и бинтове, ако има такива.

Тук трябва да се знаят две неща: (1) колкото може по-бързо да се спре кръвотечението и (2) осигурете стерилност на раната. От гледна точка на приоритетите, (1) е много по-важно от (2). Ужасно е да се говори за това, но напълно е вероятно, че крайника ще е инфектиран така силно, че ще се наложи ампутация, но ако няма избор се налага да спира загубата на кръв с нестерилна превръзка или каквото има под ръка, осъзнавайки, че това може да е причина за заразяване. Винаги има надежда, че в болницата раните внимателно ще бъдат почистени и дезинфекцирани.

Даже такива специфични неща, като дамски превръзки или еднократни почистващи кърпички могат да изиграят важна роля. Те са практически стерилни, и в това е тяхната стойност. Струва си винаги да имате стерилни бинтове, това няма да ви навреди.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: При нараняване на главата НЕ прилагайте натиск върху раната. В случай че има парчета кост в раната (например в резултат от удар),  рискувате да ги вкарате в мозъка. Излишното налягане върху раната може да доведе до поява на тромб в черепните артерии и повишено вътречерепно налягане. Такива рани се бинтоват леко, не стегнато.

12) При увредени бедрени кости и открити счупвания (най-характерни при аварии  с мотоциклетисти) спрете кръвта от раната или ограничете загубата.

В 80 процента от ПТП с участие на мотоциклетисти, те се прехвърлят през кормилото на мотоциклета, в противоположност на разпространеното мнение, че просто падат настрани. 

Много често се случват и травми на бедрата. На вътрешната страна на бедрата са разположени огромни важни артерии, затова ако целостта им е нарушена, човек може да загине от загуба на кръв за много кратък период от време. Ако на това място има рана, е необходимо спешно да се вземат всички мерки за спиране на кръвотечението! Преди всичко да се притисне артеирията в точка по-високо от раната, за да спре кръвта.

13) До пристигането на автомобила на бърза помощ.

Веднага след обаждането на  бърза помощ нека няколко човека да отидат в различни страни, за да посрещнат медиците и да ги упътят към мястото на аварията.

Преди пристигането на  бърза помощ  трябва да се рзчисти достъпът до пострадалия и да се осигури свобода на действията на лекарите. Убедете се, че никой и нищо не пречи на работата им. Представете се на лекаря и му кажете да се обръща към вас за помощ (да разгони зяпачите, транспорт и др.).

Вашите действия:

  1. Осигурете добър достъп на колата и лекарите до мястото на ПТП.
  2. Кажете им че вие координирата мястото на ПТП до пристигането на полицията.
  3. Дайте фактическо описание на случката, желателно без емоции. На лекарите е нужно да знаят реалната скорост на движение на мотоциклета и обстоятелствата около произшествието. Бъдете реалистичн и честни при описването на случая.
  4. Предайте на медиците всичката записана информация (честота на дишането, пулс, трите въпроса, зададени през пет минути, личните данни и др).
  5. Честно разкажете на лекарите употребявал ли е пострадалият наркотици и/или алкохол.
  6. Отдалечете се и не им се бъркайте в работата. Ако ви помолят - останете.
  7. Сега лекарите ще се заемат с пострадалия. Осигурете им тази възможност, разкарайте тълпата любопитни.

Много е важно да дадете на медиците най-пълната и честна информация за пострадалият. Ако е изпил 10 бири за последният час - не го крийте, от това може да зависи неговия живот. Те не са полицаи и не се вълнуват за това от гледна точка на закона. Тяхната цел е да го спасят! Недооценявайки събитията, "прикривайки" някого или скривайки важна част от информацията за пострадалият, можете негативно да повлияете наизхода от събитието.

Ако шлемът е бил свален, дайте го на лекарите, нека го вземат в болницата. По повредите по шлема ще им е по-лесно да открият скрити травми.

Ако на мястото на ПТП има разляти опасни течности, кажете за това на лекарите -  бензин, масло или спирачна течност могат да попаднат върху откритите рани на пациента. Лекарите трябва да знаят това.

14) В болницата.

В приемната не трябва да има повече от един двама човека присъствали на произшествието. Ако лекарите имат въпроси и никой от присътстващите не може да отговори трябва да изпратите някой на мястото на произшествие и да попита останалите. Тълпи народ в приемната провокира медицинския персонал и ги отвлича от работата им.

15) Общуване с пътната полиция.

Когато на мястото на ПТП се появи полиция, представете им се като координатор, за да знаят към кого да се обърнат, ако им потрябва помощ (да преместят паднал мотоциклет, друг транспорт, да разкарат зяпачите и др.).

Предполага се, че на мястото има и други мотоциклетисти, карали в група с  пострадалите. В такава ситуация много от тях могат да са агресивно настроени или просто крайно възбудени. За да изключите опастността от нервозни полицаи е важно да им покажете, че не сте настроени против тях и се успокоете преди да разговаряте. Ако не можете да се контролирате – идете настрани.

Естественно, необходимо е да изпълнявате молбите и изискванията на офицерите.

До тяхното пристигане не местете превозните средства в зоната на ПТП повече от нужното. Полицаите ще искат да заснемат произшествието и вие можете да ги объркате местейки ги. Големите части и детайли на автомобили и мотоциклети е необходимо да се махнат от пътя  с цел предотвратяване на последващи сблъсъци, но ги оставете  в непосредственна близост, за да може полицията да определи взаимното им разположение в момента на аварията и други важни фактори. Старайте се да не пипате мотоциклета на пострадалият, с изключение на това да спрете кранчето на бензина или да изключите  запалването.

16) Благодарности.

Като правило, лекарите от бърза помощ и офицерите от полицията не получават нито материална, нито морална компенсация за своята работа, затова си струва да им благодарите  за помощта оказана на вашите приятели – те ще се радват да го направите. Например, може да им изпратите картичка, да напишете за тяхната помощи в местният вестни или да отидете до работата им и да им благодарите лично. Такива взаимоотношения няма да попречат и на имиджа на мотористите и на самочувствието на тези, които са отделили от своето време за вас. Това е важно!

17) Няколко допълнителни забележки.

Кожените дрехи най-вероятно ще се наложи да ги разрежат, бъдете морално готови за тази загуба. Тя е съвсем незначителна в сравнение с това, че после може да загубите крак или ръка от ненавременната диагностика на травмите. Повече от половината смъртни случй в ПТП с участие на мотоциклетисти произтичат по вина на пиян водач на мотоциклет. Знам че това е изтъркана фраза, но не пийте преди да се качите на мотоциклет и не давайте на своите приятели да пият, ако не си готов да ги загубиш.

Както казах, в 80 %  мотоциклетистите прелитат през кормилото. В този случай шансовете да се увредят вътрешните органи, особено пикочният мехур се  увеличиват ако в тях има нещо. Извод: навреме изливайте съдържанието преди пътуване. Иначе после съвсем няма да е смешно.

Последно ще кажем, че в екстремална ситуация е много важно психологичното ръководство и контрола над събитията. Ако ключовата фигура, взела ръководството, остане спокойна, това състояние постепенно ще се предаде на всички присътстващи и ще помогне на пострадалият. Ако чувствате че ще припаднете – два пъти дълбоко поемете въздух.

И накрая, макар че знам,че никой няма да го направи,  все едно ще кажа: преминете курс по оказване на първа помощ или поне знайте, как се прави изкуствено дишане.

Взето от тук:

http://maxiemax.narod.ru/01trans/ACCIDENT.htm