TRIM suppport in OS X Maverics

Check System Information on TRIM support, should say No

sudo cp /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage.original
sudo perl -pi -e 's|(^\x00{1,20})[^\x00]{9}(\x00{1,20}\x54)|$1\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00$2|sg' /System/Library/Extensions/IOAHCIFamily.kext/Contents/PlugIns/IOAHCIBlockStorage.kext/Contents/MacOS/IOAHCIBlockStorage
sudo touch /System/Library/Extensions/

reboot

Check System Information on TRIM support, should say Yes

Source: http://www.return1.at/trim-enabler-for-osx/

Update: my writes went from ~333mb/sec to 400-475 mb/sec on blackmagic disk speed test

[BG] Вървят ли двама, таблатура и ноти за китара, акорди.

Това са ноти и таблатура за цялота песен.

Вариант 1: много подробно, всеки акорд е разложен отделно. За начинаещи.

pdf с ноти
pdf само таблатура.

pdf с нотиpdf само таблатура

Вариант 2: само акордите, един е разложен за пример, добавих и текста в пдф файла.

pdf

Screen Shot 2014-08-17 at 12.42.21 AM

Софтуер: TuxGuitar (free, java based, има го за Win, OSX, Linux). Ето и tx файловете, ако някой иска да редактира и/или поправя грешки.

Вървят ли двама, tuxguitar, таблатури и ноти