Пощенска банка - поредната олигофренска банка

Бях си казал, че повече с глупости няма да се занимавам.

Но, бях отново опроверган мислейки си, че вече най-големите тъпотии от банки съм ги видял. Особено след тъпотиите на Първа инвестиционна банка.

Сега основната ми банка е Пощенска банка: прилично е-банкиране.

Малко предистория:
Реших в сметката си вързана с дебитна карта да не държа прекалено много пари. Направих си втора (някакъв тъп влог) и я вързах с е-банкирането си.

Поредната олигофрения:
Оказва се, че тоя олигофренски влог не може да се управлява от е-банкирането. А като го правех изрично казах, че искам да ползвам от е-банкирането си.
Другите видове можели, но точно моя не може. И се оказва, че имам сметката, но точно като се опитам да превеждам - не може.

Естествено грешката се вижда от някакво забито меню, на самия трансфер не я пише.

Няколко часа се опитвах да се свържа на официалния им телефон - или заето или никой не вдига. Звънях и на други телефони - или не се вдигат или все ми се казва - не мога да помогна.

Писах им два имейла - чак на втория след 2 часа ми отговориха и даже ми се обадиха.
Като ми обясниха каква е хавата, естествено ги питам как да го реша сега проблема си? Те - ами отивате до някой клон. И сега аз ще трябва да се вдигна в работно време и да ходя до олигофренския им клон. Те естествено не са виновни и нищо не могат да направят.

Естествено мога да отида и да се навикам на пиклата, която не ми е обяснила тази подробност. Но какво ще ми донесе това?

Update:
Бях в един клон на банката. Първата мацка естествено ми каза: "Ама то би трябвало да може". Явно не е наясно горката, но аз бях кратък и ясен: "Искам да говоря с някого, който знае как работи всичко" и тая има благоразумието да ме насочи към правилния човек.
Говорих си с "администраторката" (явно нещо като шефка във фронт офиса им). Първо и тя: "ама то би трябвало да работи". После "ама ние нямаме други видове влогове". Докато накрая стигнахме до "ааааааааааааааааааааа". Явно разбраха какъв е проблема.
Направиха ми нова сметка прехвърлиха ми каквото трябва. Обещаха ми до днес (04.11) на обяд всичко да е в онлайн банкирането ми и да работи.
Естествено не работеше. Към 15 часа сметката се появи, но без наличност. От предната сметка знам, че след известно време всичко сработва, но досега (почти 19) това не се е случило.
Естествено не успях да се свържа с "администтраторката", за да я питам защо лъже.
В онлайн банкирането дори се опитват да бъдат забавни:
"Сметката не е на клиент на eBank (може и да е ама още не се грижим за
нея)"
Дори пунктуационни грешки имат. И това банка. И кои сте вие, дето се "грижите" за нея? Обгрижихте я добре.

Въпроси към Пощенска:
Защо лъжете? Това е непрофесионално.
Толкова ли е трудно да си намерите качествени хора? Аз ви опознах системата за 24 часа и последния път като бях във ваш офис, я познавах по-добре от служителите ви.
Защо не си вдигате проклетите телефони?! Това е непрофесионално.
Защо олигофренския ви влог (с гръмкото име "мега") не може да се управлява онлайн?
Ако беше кредит и трябваше да го погасявам сигурно един ден закъснение щяхте през носа да ми го изкарате?

Оправданието:
Естествено пиклата ще каже: "Ама да сте питали". Common sense, скъпа, common sense е да ми кажеш за тая подробност.

Изводът:
Още една олигофренска банка, която не струва. Услугата ѝ е скапана.
Трябва ли да имам 5 дебитни карти с 10 сметки вътре?!
Трябва ли да си намеря някой пенсионер, който да ходи всеки ден и да ми е един вид "електронното банкиране"?
Трябва ли просто да се науча да си държа парите кеш, защото няма ни една банка, която просто да работи?
Update (към извода):
Стоят ми парите в банка - банката ги използва.
В разплащателна сметка по-скоро аз плащам (лихва няма, таксите са меко казано високи). Вие ми вземате парите, аз плащам?
Във влога уж получавам някаква келява лихва, но нищо не работи и тия олигофрени ми хабят време (което е в пъти по-ценно от смешната им лихва).
Често се случва тия приключения да завършат по кофти начин - аз тоя уикенд до тия пари достъп нямах.
Мисля си, че да си държиш парите в банка е тъпо, адски тъпо. Аз обиколих няколко банки, все нещо не им е наред. И обслужването - нямам думи, един долнопробен ресторант по морето има по-адекватно обслужване (поне служителите си познават ресторанта).

Въпросът:
Някой знае ли поне една професионална банка, която предлага само едно: да ми достави безупречно електронно банкиране? Не искам нито да я виждам на живо, нито да комуникирам с безумно противните лелки/какички, които знаят само едно "не сме ние виновни". Искам просто да ми се предоставят ограничен набор от услуги и те да работят 24/7.

П.П. Определено тонът ми е груб, но тия са поредните олигофрени, които ми губят времето и ми лазят по нервите.

П.П.2 И не, определено няма да пиша "молби" или "оплаквания". Отговорът ще е в стил Мтел: "ми откраднахме ти 100 лева за половин мегабайт интернет, ама да не си блял, целият ни бизнес план се гради на измами, ти кво искаш - да спрем да работим ли?"

Apache Tomcat 6 - enlarge VM's heap space

By default enlarging Java VM's heap space happens via "-Xms128m -Xmx512m".

How do we tell Tomcat 6 about it? They say via the CATALINA_OPTS variable (which is shared by all Tomcat instances on that machine). Or even via JAVA_OPTS (all java programs would use these settings).

But what if I want to set these options only to a specific Tomcat instance?
Google couldn't answer that.

I could mess with the startup scripts, which is not a good idea.

The best solution I found is to set the variable (CATALINA_OPTS) only on the console instance that is to start the Tomcat. This variable is not visible to other instances.
This works on windows - because of the temporary variables.

Vista...again...for the last time

I had a 2GB MemoryStick Duo Pro left from the last phone and I didn't know what do with it.
ReadyBoost was a nice feature to try out (Vista uses the flash card to boot faster).
The card was small in size so it wasn't a problem to keep it always in. I rarely if never use the card reader.

Now Vista starts even slower. The last boot it stood at least a minute on the login screen and hdd went crazy.
After my desktop appeared the it took a few more minutes for the hdd to calm down.

I'm waisting so much time complaining about it. I won't write for Vista anymore.

XP and Vista restart when they've installed a new update

So I choose to do something on my laptop (Vista) and just when I start doing it there's this annoying window - you have to restart - and it's bugging you once and a while. If you choose to ignore it long enough, it'll restart the machine right in the middle of a movie. How frustrating is that?!

There's an XP machine I have that has a service running. The service MUST be up all the time. The choice of operating system was not mine. So the XP updates and then restarts without restarting the service. How frustrating is that?!

I know that Vista and XP are end-user OSs, but how can Vista restart while I'm using it?!

Slides + workspace on the java.util.concurrent lecture

Here are the slides and an eclipse workspace (eclipse ganymede) from the lecture Krasi and I did yesterday evening:

bgjug.concurrency1.ppt (3.83 MB)    (MS Office 2003)
bgjug.concurrency.pptx (488.64 KB)    (MS Office 2007)
bgjug.concurrent.workspace.zip (313.84 KB) (demos on CyclicBarrier, CountDownLatch, Non-blocking stack, Producer-consumer implemented with two Conditions, interruptable Lock)

This is the poster with the annotation.Ferrari motorcycle

Some student made this very cool motorcycle concept:
http://3d-files.co.il/Ferrari_Motorcycle_02.htm
http://3d-files.co.il/Ferrari_Motorcycle_01.htm
http://3d-files.co.il/adds/Ferrari_V4_Yellow_Bike_2008.html

Engine:
http://3d-files.co.il/Ferrari_V4_Drive_Unit_2008.html

Problems that I see
No windshield.
No shield for the legs - too strong a wind.
The seat does not look soft.

The front look is not that good.
The front fender looks like the face of an owl.

But overall it's amazingly looking thing 🙂

UPDATE: the author: this project has not been authorized neither sponsored by
Ferrari and any past use of the trademark was not authorized and for
this reason was stopped

Too bad. It was so pretty.

'Vista's User Account Control

After a year with it, I switched it off.

It's slow and it proved useless.

Let me explain:
It's slow because switching to this darkened look while in Aero is taking a while. Caching keypresses is off, but I guess this is part of the idea.

It's useless:
Most software now requires privilege elevation, because ...well, I don't know. To spy better I guess. Why would Skype or Picasa require elevation otherwise?
It's useless because after you confirm the elevation, this software can do practically anything.

I prefer the old-school way of doing things right - never ever enter the machine with an administrator.
Very, very rarely elevate some CHECKED software with an admin user.
This is the best way to keep windows clean.
There's no need for an antivirus, only very rarely to assert one's self that everything is all right.

Does anyone know a good antivirus with the following characteristics:
1. Uses a maximum of one or two processes
2. It's easy to switch the real-time part of it off. To be able to switch it off completely without having to user regedit.
3. Small memory footprint.
4. To do a pretty good job.
5. Simple minimalistic interface where the "scan memory, registry and harddrives" button is on the front panel and there are no other buttons but the Update one.

Hibernate, @EmbeddedId and renaming columns

Making a composite natural key looks like that: (example from Manning book for JPA/Hibernate):

public class UserId implements Serializable {
    private String username;
    private String departmentNr;
    ...
}

And using it:

class SomeClass {
    ...
    @EmbeddedId
    private UserId userId;
    ...
}

The column names in SomeClass are id_username and id_departmentNr.
So one can't do the following

@SuppressWarnings( "unchecked" )
List<SomeClass> old = (List<SomeClass>) em.createQuery(
    "from someClass sc where sc.userId.username = :username and
sc.userId.entityType = :departmentNr")
          .setParameter(...).getResultList();

Because Hibernate wouldn't recognize the column names - it would say something like "someclass0._username - cannot find it".
So one has to do column names rewriting:

class SomeClass {
    ...
    @EmbeddedId
    @AttributeOverrides( {
        @AttributeOverride( name = "
username", column = @Column( name = "username" ) ),
        @AttributeOverride( name = "
departmentNr", column = @Column( name = "departmentNr" ) ) } )
    private UserId userId;
    ...
}

Which sucks 🙁

KFC sucks

On Saturday while shopping we decided to have a lunch at KFC (not because I like them, but because there were no duners around).

We had stomach issues for two days.

On top of that KFC is as expensive as grabbing a pizza in a decent restaurant.

KFC is full with idiots waiting to buy crappy food. I had to wait on a queue.

At KFC the chicken thing was full with water - I guess it was frozen and then directly fried.

KFC is unsanitary - I had to eat on a table used by some teenagers who left a ...(how to delicately put it).. a mess.

For me everybody eating at KFC is a complete moron.

I think McDonalds is the same shit, but at least I never had stomach issues after eating there.

Back online

The server hosting this blog was offline for a few days due to a persisting problem with the TCP/IP stack.

I had to reinstall everything which took a while. And these days were not the perfect time for that.

The good side of all this is that this was the perfect opportunity to do all the changes I was planning to do but delayed due to "lack of time".

Post page: https://mihail.stoynov.com/blog/2008/10/05/BackOnline.aspx