barbadan.hit.bg

barbadan.hit.bg беше сайт с няколко книги за мотоциклетна езда преведени на български. Когато стана ясно, че ще затварят hit.bg и безплатно хостнатнатите там страници, реших да спася цялото творчество и копирах сайта, за да се запази като знание.

Теми:
>Ефективни приоми на уличната езда.
>Кейт Код.
>Снимки.
>Спирачни_накладки_и_дискове_за_мотоциклети.
>ПТП.
>Техника на спортната езда.

Адрес: https://mihail.stoynov.com/barbadan.hit.bg/

Не знам какви са правата на съответните книги/статии. Ако все пак нарушавам нечии, моля да пише.

3 thoughts on “barbadan.hit.bg”

  1. Големи благодарности за спасяването на тази безцена информация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.